JAK GRAĆ?

Zgadnij wybrane słowo!

Udało ci się zgadnąć literę
Litera znajduje się w innym miejscu
Słowo nie zawiera litery
Ą
Ć
Ę
Ł
Ó
Ś
Ń
Ż
Ź
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
A
S
D
F
G
H
J
K
L
ENTER
Z
X
C
V
B
N
M
COFNIJ

WYGRAŁEŚ

HASŁO TO: QWERTY